Advocat/da Especialista En Estrangeria A Barcelona - Barcelona

Empresa: Confidencial
Tu Postulación: Aún no te has postulado
Ubicación: Barcelona, España
DESCRIPCION DEL PUESTO

Descripción

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de lentitat:
acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

El/La professional serà el referent en dret destrangeria del servei dacollida de la seu de Barcelona de la Fundació Bayt al-Thaqafa i coordinarà làrea jurídica de lentitat. Shaurà de coordinar amb els diferents professionals de làrea i de ladministració pública.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegits que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

Principals Responsabilitats i Funcions

Acompanyament i assessorament en matèria destrangeria:
reagrupament familiar, arrelaments, renovacions de NIE, nacionalitat, etc.

Acompanyar i assessorar en matèria de no discriminació i delictes dodi.

Acompanyar i assessorar en cancellació dantecedents penals i policials.

Coordinació i articulació de la intervenció realitzada amb la resta de professionals de lequip de làrea jurídica.

Avaluar mitjançant indicadors i informes limpacte dels projectes.

Crear sinèrgies de treball entre programes i projectes de la pròpia entitat com daltres entitats.

Procedimentar làmbit jurídic del projecte.

Perfil/Requisitos

Llicenciatura/Grau en Dret, inscrita com a Advocada Collegiada exercent o amb possibilitat de realitzar la inscripció de forma immediata.

Experiència i formació específiques en Estrangeria, en Drets Humans en general i en temes de gènere.

Es valorarà la participació a moviments socials, o entitats i collectius datenció a persones en situació de vulnerabilitat social.

Nivell avançat dOfimàtica.

Dos anys dexperiència en lloc de treball similar.

Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.

Flexibilitat i mobilitat.

Habilitats de treball en Equip.

Actituds i habilitats socials i de comunicació.

Orientació a la qualitat.

Condicions laborals

Contractació:
substitució

Salari Brut:
Segons escala salarial de lentitat

Dedicació:
Jornada 38,5h/setmana

Distribució horària:
Horari de matins i tardes

Incorporació:
setembre de

Competencias

Analizar y resolver problemas, Organización y planificación, Diplomacia y saber estar
Nivel

Especialista
Tipo de contrato

Jornada completa
Duración

Hasta 6 meses
Salario

Entre 24.001 y . bruto/anual
Estudios mínimos

Licenciado
Experiencia mínima

Al menos 1 año
Fecha de inicio

29/07/
N de vacantes

1CONDICIONES DEL EMPLEO
Jornada laboral: Tiempo Completo
Tipo de empleo: Trabajo Fijo
Salario: A convenir


REQUERIMIENTOS
Experiencia Mínima: No especificadoEmpleos que podrían interesarte


    Tips que pueden interesarte